Bản vẽ thiết kế công trình Hồ cá Quận 10

Bản vẽ thiết kế công trình Hồ cá Quận 10

1

 

2

 

Xem thêm:  Hình ảnh thi công hạng mục Tiểu cảnh_Hồ cá - Dự án Cafe Trung Nguyên Cần Thơ

3

 

4

 

Xem thêm:  Tham khảo công trình Hồ cá KOI Hưng Thái 2

5

 

6

Bình luận

bình luận